Home » Business Coaching » Jouw Business Model

Jouw Business Model

  1. INTRODUCTIE

Een uit één pagina bestaande model om duidelijk te maken dat er sprake is van een carrière switch. Met nadruk op wat/wie je` nodig zal hebben voor de nieuwe rol/functie en wat van jou verwacht wordt. In een persoonlijk businessmodel ben jijzelf de key resource: je interesses, vaardigheden en capaciteiten, persoonlijkheid en de assets die je bezit of beheerst. In organisaties omvatten key resources vaak een bredere reeks resources, zoals andere mensen.

  1. WAAROM HET BUSINESS MODEL YOU?

Vaak heb je als persoon geen of te weinig zicht op de afstemming tussen jouw zakelijke groei en persoonlijke groei. Het is dan al moeilijk om jouw ambitie de juiste kant op te sturen en dan kan je in conflict komen met jezelf. Op zich kan dit eenvoudig voorkomen worden door het businessmodel van de onderneming of organisatie waarbinnen je functioneert af te stemmen op het persoonlijke businessmodel van de persoon in kwestie. Een handige tool hiervoor is de Business Model You.

Bij het persoonlijk businessmodel spelen de volgende negen bouwstenen een rol:

  • Wie je bent of wat je bent

Resources: The resource is you!!

  • Wat je doet

Jouw kernactiviteiten. 

  • Wie jij helpt

Mensen die van jou afhankelijk zijn.

  • Hoe contact? of Hoe lever je?

Hoe zullen potentiële belanghebbenden jou kennen?

  • Hoe vindt de interactie plaats?

Waarop is jouw focus gericht ?

  • Wie jou helpt

Degenen die jou als professional ondersteunen.

  • Wat krijg je?

Inkomsten stromen.

  • Wat geef je?

Kosten zijn wat je geeft aan je werk..