Home » Teambuilding

Workshop djembé

De djembé is een West-Afrikaans percussie-instrument.  Percussie betekent: slagwerk. 'Slaan' doe je in geval van een djembé met je handen en/of je vingers. Je hand en je vingers geven een heel ander effect: laag of hoog, hard of zacht, dof of schel, lang of kort. In de workshop ontdek je hoe je een mooi geluid maakt, hoe je het gewenste effect trommelt en hoe je een swingend ritme creëert.

De djembé is geen solo-instrument. Een ritmisch muziekstuk ontstaat door samen te spelen en de rollen te verdelen. Behalve om muziek maken gaat het in deze workshop dus om teamwork.

Spelen op de djembé maakt je blij, geeft energie en zelfvertrouwen én nodigt uit tot dansen .

Workshops duren standaard een uur , maar kunnen ook 'op maat' gemaakt worden en maximaal een dagdeel duren.